Vietnamdefence.com

 

100 xe thiết giáp cho Vệ binh Ukraine

VietnamDefence - Tập đoàn nhà nước Ukroboronprom của Ukraine trong thời gian tới sẽ bàn giao cho Vệ binh quốc gia Ukraine 74 xe bọc thép chở quân, quyền Tổng giám đốc tập đoàn Yuri Tereshchenko cho biết.

BTR-4Е (Ukroboronprom)
>> Trận chiến giành Ukraine

Kế hoạch cung cấp xe thiết giáp trù tính bàn giao cho Vệ binh quốc gia Ukraine 100 xe bọc thép chở quân BTR-3, BTR-4 và BTR-80 thuộc các biến thể khác nhau.

Dự kiến, Viện thiết kế chế tạo máy Kharkov mang tên Morozov sẽ bàn giao cho Vệ binh quốc gia 58 xe bọc thép chở quân: 41 BTR-4Е, 7 xe chỉ huy BTR-4K, 2 xe chỉ huy-tham mưu BTR-4KSh và 8 xe quân y BMM-4S. Trong số này, đã lắp ráp hoàn chỉnh 29 BTR-4Е, 5 BTR-4K, 6 BMM-4S và 2 BTR-4KSh.

Ngoài ra, Nhà máy tăng-thiết giáp Kiev đã thông báo sẵn sàng cung cấp 5 xe BTR-3Е mới và 5 xe BTR-80 được sửa chữa.

Nhà máy tăng-thiết giáp Zhitomir sẽ cung cấp cho Vệ binh quốc gia Ukraine 5 xe BTR-80 được sửa chữa, còn Nhà máy tăng-thiết giáp Nikolayev cung cấp 1 xe BTR-70DI.

Nguồn: Lenta, 2.4.2014.

Print Print E-mail Print