Vietnamdefence.com

 

Tin tặc chọc phá FBI

VietnamDefence - Tin tặc xâm nhập trang mạng của FBI và hộp thư của Phó giám đốc FBI.

Các tin tặc từng đột nhập hộp thư của Giám đốc CIA John Brennan bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công mới. Lần này, họ đã lấy trộm được dữ liệu từ site của Cục Điều tra liên bang FBI và từ hộp thư riêng của Phó Giám đốc FBI Mark F. Giuliano.

Nhóm lập trình viên có tên Crackas đã đăng lên Internet thông tin cá nhân của các nhân viên FBI mà theo thông tin sơ bộ là đã bị lấy cắp từ cổng thông tin của FBI. Trang mạng này có đăng ký các quan chức địa phương và liên bang và họ trao đổi thông tin với nhau, kể cả về các cuộc điều tra hiện tại.

Ba quan chức FBI giấu tên đã xác nhận trang mạng LEO.gov đã bị xâm nhập, còn các người dùng của trang đã nhận được thông báo cảnh báo dữ liệu của họ có thể bị lấy cắp.

Tin tặc đã đăng toàn bộ thông tin mật về các nhân viên FBI lên tài khoản Twitter của chúng, kể cả các bức ảnh của Phó Giám đốc FBI cùng với vợ lấy trộm từ hộp thư của ông Mark F. Giuliano.

Nguồn: rg, 7.11.2015.

Print Print E-mail Print