Vietnamdefence.com

 

Ấn Độ trang bị 'mắt thần' cho tăng Arjun

VietnamDefence - Công ty Deepti Electronics and Electrooptics (Delopt, Ấn Độ) đã chế tạo hệ thống quan sát mới AVT cho tăng chủ lực nội địa Arjun.

Arjun Mk.I tại Nhà máy HVF (ajaishukla.blogspot.com)
AVT là khí tài theo dõi video tự động. Dự kiến, trong tương lai tất cả các xe tăng Arjun của Ấn Độ sẽ được trang bị hệ thống này.

Để quan sát và bám mục tiêu, AVT sử dụng hệ thống quan sát hồng ngoại. Hệ thống có thể phát hiện mục tiêu trên địa hình và truyền thông tin về chúng tới xạ thủ.

AVT có khả năng độc lập xác định tọa độ mục tiêu, đo cự ly đến mục tiêu và nhiều tham số khác. Khi sử dụng tên lửa chống tăng, thông tin này còn được truyền tới hệ thống điều khiển hỏa lực.

Mẫu chế thử AVT đã qua thử nghiệm trên các xe tăng Arjun tại trường bắn Pochran ở Rajasthan. AVT có thể phát hiện các loại mục tiêu khác nhau. Khi thử nghiệm, hệ thống bắt được trực thăng ở cự ly đến 30 km, mục tiêu mặt đất ở cự ly đến 3 km. Hiện nay, Arjun được trang bị hệ thống ảnh nhiệt của Pháp, đòi hỏi sự kiểm soát liên tục từ phía xạ thủ.

Lục quân Ấn Độ hiện có 124 xe tăng Arjun Mk.I. Tháng 7.2011, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã mua thêm của Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ DRDO thêm 124 Arjun Mk.I và chừng đấy xe tăng cải tiến Arjun Mk.II. Hiện chưa rõ khi nào dự định bắt đầu lắp AVT cho xe tăng của Ấn Độ.
  • Nguồn: Bangalore Mirror, Lenta, 13.3.12.

Print Print E-mail Print