Vietnamdefence.com

 

Ấn Độ cấp tốc mua đạn xuyên giáp cho T-90S

VietnamDefence - Dự kiến, sắp tới, Ấn Độ sẽ ký với Nga hợp đồng mua 66.000 quả đạn xuyên giáp dưới cỡ Mango 125 mm cho xe tăng chủ lực Т-90S để cấp tốc bổ sung dự trữ loại đạn này.

Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu mới đây đã phê chuẩn đề xuất mua sắm. Dự kiến, hợp đồng sẽ được ký trong mấy ngày tới.

Theo điều kiện của hợp đồng dự kiến, phía Nga sẽ bảo đảm chuyển giao công nghệ sản xuất đạn cho Cục Quản lý các nhà máy vũ khí (OFB - Ordnance Factory Board).

Theo chương trình này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Nga tương tự như khi sản xuất đạn rocket cho hệ thống rocket phóng loạt 300 mm BM-30 Smerch.

Thông tin về việc Ấn Độ thiếu nghiêm trọng đạn pháo tăng được nêu trong bức thư mật do cựu Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng V.K Singh gửi Thủ tướng Manmohan Singh vào đầu tháng 3/2014, sau đó lá thư bị tiết lộ với báo chí. Trong thư, Tướng V.K Singh đã nêu rõ là hiện tại, đạn pháo tăng chỉ đủ cho 3-4 ngày chiến đấu cường độ cao.

Nguồn: Press trust of India Armstrade, 25.3.2014.

Print Print E-mail Print