Vietnamdefence.com

 

Ấn Độ đánh giá tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc

VietnamDefence - Hai ngày trước khi về hưu, nguyên soái không quân SC Mukul đã giao cho nhóm Integrated Defence Staff chuẩn bị một báo cáo về mẫu chế thử tiêm kích tàng hình Trung Quốc mới xuất hiện.

Hình ảnh được cho là của tiêm kích thế hệ 5 J-XX J-14, J-20) của Trung Quốc

Báo cáo sẽ nêu đánh giá chính thức của Ấn Độ về mẫu chế thử này mà xét tổng thể chính là một máy bay thế hệ 5.

Các nghiên cứu sẽ chủ yếu dựa trên các tư liệu công khai: các bức ảnh, hình vẽ, các đánh giá không chính thức.

Nguồn tin cho biết, tham gia soạn thảo báo cáo sẽ có Cục Tác chiến Không quân Ấn Độ (IAF Directorate of Operations), Cục Không quân hải quân (Directorate of Naval Aviation), Phòng các dự án tiên tiến của Cục Phát triển hàng không (Aeronautical Development Agency), Phòng thí nghiệm hàng không vũ trụ quốc gia (National Aerospace Laboratory), Trung tâm phát triển và nghiên cứu hàng không của công ty HAL (Aircraft Research & Design Centre at HAL).

Báo cáo sẽ được đề trình cho Bộ chỉ huy Không quân Ấn Độ và Văn phòng cố vấn an ninh quốc gia. Các nhân viên IDS trước đó cũng đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu các chương trình quân sự tiên tiến của nước ngoài. Các kết luận do họ đưa ra được bảo mật để không bị rò rỉ thông tin.

  • Nguồn: livefist.blogspot.com, MP, 1.1.2011.

Print Print E-mail Print