Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch Sông Lô (29.4-31.5.1949)

VietnamDefence - Chiến dịch phản công của LLVTND VN nhằm đánh bại cuộc hành quân Pômôn của Pháp vào hậu phương ta ở Phú Thọ, Tuyên Quang.

Lực lượng địch: Khoảng 2.600 quân, có pháo binh, không quân, hải quân chi viện.

Lực lượng ta gồm: 8 tiểu đoàn bộ binh, 3 đại đội pháo binh, 1 đại đội công binh và LLVT địa phương.

Chiến dịch diễn ra 3 đợt:

  • Đợt 1  (29.4-4.5), quân Pháp vượt Sông Hồng, chia 4 mũi phối hợp với một bộ phận quân nhảy dù xuống Bãi Bằng-Phú Nham, càn quét vùng Lâm Thao, tiến chiếm thị xã Phú Thọ; ta đánh giá không chính xác nên không kịp thời ngăn chặn, chỉ tiến hành được trận phục kích ở Hà Thạch, tiêu hao một số địch.
  • Đợt 2 (5-21.5), địch cho quân nhảy dù chiếm Đoan Hùng, kết hợp với cách quân dường bộ, đường sông đánh chiếm thị xã Tuyên Quang, Phù Hiên và càn quét các vùng xung quanh; ta đánh tàu địch trên Sông Lô, phục kích ven đường 2, chống càn ở Phù Hiên, Chợ Ngà… gây cho địch một số thiệt hại, buộc chúng phải ngừng tiến công và từng bước rút quân. Ngày 16.5, Bộ tổng tư lệnh quyết định thành lập Mặt trận Sông Lô nhằm tập trung lượng đánh địch rút lui.
  • Đợt 3 (24-31.5), sau khi tập trung về Đoan Hùng, quân địch rút theo hai bờ Sông Lô, kết hợp càn quét, có máy bay, pháo binh yểm trợ; ta vận động chặn đánh địch ở Lệ Mỹ (xem trận Lệ Mỹ, 26.5.1949), Yên Thuyết, Núi Hét, Phan Dư…

Kết quả: Loại khỏi chiến đấu gần 1.000 địch, bắn rơi 1 máy bay, làm thất bại âm mưu của Pháp đánh phá hậu phương ta, nhưng chưa thực hiện được đánh tiêu diệt do tổ chức, chỉ huy thông tin liên lạc còn yếu kém (MH194).

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print