Vietnamdefence.com

 

Hải quân Trung Quốc: Trường kiếm viễn chinh

VietnamDefence - Hải quân Trung Quốc chuẩn bị công phá đại dương.

Tại các xưởng đóng tàu Trung Quốc đang khởi công và đóng những tàu khu trục mới trang bị tên lửa có điều khiển. Các tàu trong biên chế hạm đội, kể cả các tàu mua từ Nga, đang được hiện đại hóa triệt để.

Tại Xưởng đóng tàu Jiangnan Chanxing ở Thượng Hải của Tổng công ty đóng tàu quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành lắ