Vietnamdefence.com

 

Mỹ trình làng súng phóng lựu phi sát thương

VietnamDefence - Công ty Mỹ Moog Inc. đã giới thiệu tại triển lãm Eurosatory-2012 ở Pháp súng phóng lựu phi sát thương EAGLS (Electrically Articulated Grenade Launcher System) dùng để giải tán biểu tình.

Súng phóng lựu EAGLS (miltechmag.com)
EAGLS gồm 2 bệ phóng, mỗi bệ mang 6 quả đạn lựu cỡ 66 mm. Súng có thể bắn đạn khói, gây choáng bằng ánh sáng và âm thanh hoặc đạn gây chấn thương ở cự ly đến 100 m.

Trước đó có tin, Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) có kế hoạch trang bị súng phóng lựu phi sát thương do công ty Metal Storm (Australia) và General Dynamics (Mỹ) liên doanh sản xuất.

Theo yêu cầu của USMC, súng phóng lựu phải bắn được nhiều loại đạn (kể cả đạn gây choáng ánh sáng/âm thanh và chấn thương) ở cự ly đến 500 m.

Các mẫu đầu tiên của vũ khí mới sẽ ra đời vào năm 2016.

Ngoài súng phóng lựu, Lầu Năm góc còn đầu tư phát triển hàng loạt vũ khí phi sát thương, trong đó có pháo điện từ. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về kế hoạch phát triển vũ khí tương lai làm việc theo các nguyên lý tác động bằng tia, vật lý, sóng, gen và tâm vật lý.

Nguồn: Defence Professionals, Lenta, 12.6.2012.

Print Print E-mail Print