Vietnamdefence.com

 

Biến ô tô thành robot

VietnamDefence - Công ty Selex Galileo (Anh-Italia) đã chế tạo bộ kit đặc biệt ACME (Automated Computerised Mobility Equipment) dùng để chuyển đổi nhanh các ô tô quân sự thông thường thành ô tô điều khiển từ xa.

Hệ thống mới sẽ được quan tâm mua sắm vì nó giúp giảm thương vong cho binh sĩ khi tuần tra các khu vực nguy hiểm, bảo vệ các đoàn xe vận tải hay thanh trừ các tuyến đường khỏi mìn và vật nổ tự tạo.

Để lắp đặt bộ ACME, không cần thay đổi kết cấu ô tô, thời gian lắp đặt cho một ô tô chỉ là 40-120 phút.

ACME có thể phối hợp với đa số các sensor và hệ thống quan sát do Selex Galileo sản xuất, thông tin từ các khí tài đó có thể được truyền đến bàn điều khiển ô tô robot. Đó là các hệ thống quan sát đêm/ngày Janus hay hệ thống điều khiển hỏa lực Mini Colibri.
 
Một số trong các thiết bị nằm trong bộ kit ACME do công ty Hi-Tec Milano (Italia) sản xuất. Cụ thể là hệ thống điều khiển từ xa, các thiết bị xử lý thông tin nhận được từ ô tô robot.
  • Nguồn: Lenta, 15.9.2011.

Print Print E-mail Print