Vietnamdefence.com

 

Hệ thống rocket phóng loạt Lynx

VietnamDefence - Hệ thống rocket phóng loạt Lynx do công ty Israel Military Industries phát triển, bắn được nhiều loại đạn, kể cả tên lửa tầm ngắn EXTRA mà dư luận cho rằng, Việt Nam có thể mua từ Israel.

Lynx có thể bắn các loại đạn phản lực EXTRA, LAR-160, Accular
và rocket 122 mm của hệ thống BM-21 Grad

Lynx là xe chiến đấu sử dụng khung gầm chuẩn hóa, với hệ thống điều khiển hỏa lực và bệ đỡ các khối ống phóng rocket cỡ 122, 160 và 300 mm.

Hệ thống module cho phép bắn các loại đạn phản lực EXTRA, LAR-160, Accular và rocket 122 mm của hệ thống BM-21 Grad.

Có thể lắp kết hợp trên khung gầm xe chiến đấu Lynx các cụm ống phóng rocket cỡ khác nhau. Nga cũng đang phát triển một hệ thống tương tự có tên hệ thống rocket phóng loạt Tornado (Tornado-G, Tornado-U và Tornado-S).
 

EXTRA (Extended Range Artillery tactical-range artillery missile)
  

Tên lửa chiến thuật tăng tầm EXTRA

Cỡ đạn: 300 mm
Tầm bắn: 20-150 km
Sai số vòng tròn xác suất: 10 m
Trọng lượng phần chiến đấu: 120 kg
Bệ phóng: 2 cụm x 4 ống phóng
 

LAR-160 (Mk4)

Đạn phản lực LAR-160

Cỡ đạn: 160 mm
Tầm bắn: 45 km
Trọng lượng phần chiến đấu: 45 kg
Bệ phóng: 2 cụm x 13 ống phóng


Accular

Đạn phản lực có điều khiển Accular

Năm 2010, IMI đã hoàn tất phát triển đạn phản lực có điều khiển 160 mm Accular dựa trên đạn rocket LAR-160. Đạn được dẫn bằng cách hiệu chỉnh quỹ đạo bay nhờ các động cơ tên lửa siêu nhỏ kết hợp với hệ dẫn quán tính GPS.

Cỡ đạn: 160 mm
Tầm bắn: 14-40 km
Sai số vòng tròn xác suất: 10 m
Chiều dài đạn rocket: 3995 mm
Trọng lượng phần chiến đấu: 35 kg
Bệ phóng: 2 cụm x 11 ống phóng


Đạn rocket 122 mm BM-21 Grad

Lynx có thể bắn đạn phản lực122 mm BM-21 Grad

Đạn phản lực tiêu chuẩn 122 mm Grad được bắn từ 2 cụm x 20 ống phóng.
Cỡ đạn: 122 mm
Tầm bắn: 20/40 km
Trọng lượng phần chiến đấu: 20 kg
 
Lynx đã được Israel bán cho Azerbaijan (xem ảnh trên) và được đặt tên là Doly 1 (xe chiến đấu với đạn rocket 122 mm lắp trên khung gầm KAMAZ-6350), Leyasan (xe chiến đấu với đạn rocket 160 mm lắp trên khung gầm KAMAZ -6350) и Shimshek (xe chiến đấu với đạn rocket 300 mm lắp trên khung gầm KAMAZ -6350).

  • Nguồn: imi-israel.com, MP 12.11.11.

Print Print E-mail Print