Vietnamdefence.com

Vũ khí hàng không

Nga phát triển bom cho UAV

Tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ 3 Army-2017, Công ty “Viện thiết kế Aviaavtomatika” ở Kursk đã trưng bày hệ thống vũ khí hàng không mới dành cho máy bay không người lái (KAVB).

Đọc thêm ...
 

Tên lửa không-đối-không R-33E

Tên lửa không-đối-không tầm xa R-33E dùng để đánh chặn mục tiêu bay, kể cả tên lửa hành trình, trên các loại bề mặt khác nhau, ở mọi góc độ, bất kể ngày đêm, trong thời tiết tốt hoặc phức tạp, khi có tác động của nhiễu tự nhiên và nhân tạo.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không RVV-MD

Tên lửa không-đối-không tầm ngắn và cận chiến cơ động cao RVV-MD cho phép tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải quân sự và trực thăng) bất kể ngày đêm, từ mọi hướng, trên phông địa hình, khi có sự đối phó tích cực của đối phương.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không R-27Т1, R-27EТ1

Tên lửa không-đối-không tầm trung R-27Т1, R-27EТ1 lắp đầu tự dẫn hồng ngoại dùng để tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay cơ động cao, trực thăng…) bất kể ngày đêm, ở mọi góc độ, khi có nhiễu tự nhiên hoặc nhân tạo, trên phông địa hình và mặt nước, theo nguyên lý “bắn-quên”.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không RVV-AE

Tên lửa không-đối-không tầm trung RVV-AE dùng để tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích, trực thăng, máy bay vận tải quân sự, tên lửa hành trình) bất kể ngày đêm, ở mọi góc độ, trong điều kiện có đối phó điện tử, trên phông địa hình hoặc mặt nước. Tên lửa có khả năng tác chiến ở chế độ đa kênh và áp dụng nguyên lý “bắn-quên”.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không R-27R1, R-27ER1

Tên lửa không-đối-không tầm trung R-27R1, R-27ER1 lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động dùng để tiêu diệt mục tiêu bay bất kể ngày đêm, trong điều kiện thời tiết bình thường và phức tạp, tấn công vào bán cầu trước và sau, trên phông nền các bề mặt khác nhau khi đối phương đối phó bằng cơ động hoặc gây nhiễu.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không R-73E (R-73EL)

Tên lửa không-đối-không tầm ngắn và không chiến tầm gần R-73E (R-73EL) dùng để tiêu diệt các mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích, máy bay vận tải quân sự) bất kể ngày đêm, từ mọi hướng, trên phông địa hình, khi có sự đối kháng tích cực của đối phương.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không R-27P1, R-27EP1

Các tên lửa không-đối-không tầm trung R-27P, R-27EP (ký hiệu xuất khẩu là R-27P1, R-27EP1) là tên lửa chuẩn hóa với đầu tự dẫn radar thụ động dùng để tiêu diệt các mục tiêu bay phát bức xạ vô tuyến, bất kể ngày đêm, trong thời tiết bình thường và phức tạp, tấn công vào bán cầu trước, kể cả trên các phông bề mặt bên dưới khác nhau, cho phép tiêu tiệt các máy bay rải nhiễu radar tích cực để yểm trợ các máy bay khác.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-diện Kh-59МК2

Tên lửa không-đối-diện có điều khiển Kh-59МК2 là biến thể của Kh-59МК và dùng để tiêu diệt chính xác các loại mục tiêu mặt đất cố định với tọa độ đã biết, trong đó có các mục tiêu không có độ tương phản radar, hồng ngoại và quang học so với phông địa hình xung quanh.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-đối-không RVV-SD

Tên lửa không-đối-không tầm trung RVV-SD dùng để tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải quân sự, trực thăng, tên lửa hành trình) bất kể ngày đêm, ở mọi góc độ, trên phông địa hình và mặt nước, khi có sự đối phó tích cực của đối phương.

Đọc tiếp ... Print

Tên lửa không-diện đa năng Kh-38ME

Họ tên lửa không-đối-diện module tầm ngắn Kh-38 (các biến thể MLE, MAE, MTE, MKE) dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu đơn lẻ hoặc tốp bọc thép, vững chắc dễ tấn công trên mặt đất, cũng như các mục tiêu mặt nước ở ven bờ.

Đọc tiếp ... Print
Trang trước Trang :1 2 3 4 5 6 / 6 Trang sau

Các tin khác