Vietnamdefence.com

 

Top 10 tiêm kích thế hệ 5

VietnamDefence - Báo Trung Quốc xếp hạng top 10 tiêm kích thế hệ 5, biệt đãi J-20, J-31.

1. F-22 Raptor (Mỹ)

Nhà sản xuất: Lockheed Martin / Boeing
Năm nhận vào trang bị: 2005
Số lượng đã sản xuất: 195 chiếc
 
F-22 Raptor

2. F-35 Lightning 2 (Mỹ)

Nhà sản xuất: Lockheed Martin / Northrop Grumman / BAe Systems
Năm nhận vào trang bị: 2014
Số lượng đã sản xuất: 63 chiếc

F-35 Lightning II

3. PAK FA Т-50 (Nga)

Nhà sản xuất: Sukhoi
Năm nhận vào trang bị: 2014
Số lượng đã sản xuất: 5 chiếc

PAK FA T-50
 
4. J-20 (Trung Quốc)

Nhà sản xuất: Tổng công ty chế tạo máy bay Thành Đô
Năm nhận vào trang bị: 2018
Số lượng đã sản xuất: 2 chiếc

J-20

5. J-31/F-60 (Trung Quốc)

Nhà sản xuất: Tổng công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương
Năm nhận vào trang bị: 2016
Số lượng đã sản xuất: 1 chiếc

J-31/F-60

6. KF-X (Hàn Quốc)

Nhà sản xuất: KAI (Korean Aerospace Industries).
Năm nhận vào trang bị: 2020

KF-X

7. ATDX Shinshin (Nhật Bản)

Nhà sản xuất: Mitsubishi Heavy Industries
Năm nhận vào trang bị: 2027
Số lượng đã sản xuất: 1 chiếc

ATDZ Shinshin

8. АМСА (Ấn Độ)

Nhà sản xuất: Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Ấn Độ
Năm nhận vào trang bị: 2025

AMCA

9. TFX/FX (Thổ Nhĩ Kỳ)

Nhà sản xuất: Turkish Aerospace Industries (TAI), Thổ Nhĩ Kỳ - Saab, Thụy Điển AB
Năm nhận vào trang bị: 2023TFX/FX

10. PMF/FGFA (Nga, Ấn Độ)

Nhà sản xuất: Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), Ấn Độ và Viện thiết kế OKB Sukhoi, Nga
Năm nhận vào trang bị: 2022

PMF/FGFA

Nguồn: NDNB, MP, 8.1.2014

Print Print E-mail Print