Vietnamdefence.com

 

Chiến tranh Xô - Nhật (1945)

VietnamDefence - Chiến tranh do QĐ và nhân dân Liên Xô (LX) tiến hành nhằm tiêu diệt QĐ phát xít Nhật ở Viễn Đông, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ đồng minh chống phát xít theo thoả thuận ở hội nghị Crưm (4-11.2.1945).

Ngày 8.8, LX tuyên chiến và ngày 9.8 tiến hành chiến tranh với Nhật.

Trong thời gian từ ngày 9.8-2.9, được sự phối hợp của QĐ Nhân dân Cách mạng Mông Cổ cùng các lực lượng cách mạng của Trung Quốc (TQ) và Triều Tiên, QĐ LX đã mở 3 chiến dịch lớn:
  1. Chiến dịch Mãn Châu (9.8-2.9.1945) tiêu diệt đạo quân Quan Đông, đội quân tinh nhuệ nhất của Nhật, giải phóng toàn bộ vùng Đông Bắc TQ và Bắc Triều Tiên;
  2. Chiến dịch Nam Sakhalin (11-25.8.1945) giải phóng miền Nam Sakhalin bị Nhật chiếm đống trong chiến tranh Nga-Nhật (1905); và
  3. Chiến dịch Kuril (18.8-1.9.1945) giải phóng quần đảo Kuril.
Tướng Yoshijiro Umezu thay mặt Nhật Bản ký văn bản đầu hàng không điều kiện trước sự chứng kiến của các sĩ quan quân đội các nước đồng minh trên chủ lực hạm U.S.S. Missouri ở vịnh Tokyo, sáng ngày 2.9.1945
Chiến tranh Xô - Nhật góp phần quyết định đánh bại QĐ phát xít Nhật, buộc Nhật phải kí hiệp ước đầu hàng vô điều kiện vào ngày 2.9.1945, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, tạo thuận lợi trực tiếp cho cách mạng TQ, Triều Tiên và VN.
  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print