Vietnamdefence.com

 

Việt Nam xuất bản sách khẳng định chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa

VietnamDefence - Việt Nam sẽ xuất bản cuốn sách cung cấp các dữ liệu địa lý và bằng chứng lịch sử quan trọng để chứng minh chủ quyền quốc gia trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ngày 09/3.

Theo đó, Tuyển tập Địa lý Việt Nam, do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành, có bốn chương, bao gồm 40 tác phẩm nổi tiếng nhất về địa lý, bắt đầu với triều Trần từ thế kỷ thứ 13 cho tới năm 1954.

Các tác phẩm được các nhà lịch sử nổi tiếng của Việt Nam biên soạn, như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Trương Vĩnh Ký, Đào Văn Hội, Bùi Dương Lịch, Vương Duy Trinh, Ngô Vi Liên và Đào Duy Anh.


Đồng thời, ấn phẩm cũng cung cấp một bản đồ cổ xưa của triều đại nhà Lê và cuốn “Phủ biên tạp lục” do bác học Lê Quý Đôn biên soạn từ thế kỷ 18, trong đó xác định địa điểm, và trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới chủ quyền của người dân Việt Nam đối với hai quần đảo đã được bảo vệ qua nhiều triều đại phong kiến khác nhau.

Theo Chủ biên Bùi Văn Vương, cuốn sách là một tập hợp các dữ liệu rất quan trọng và mang tính lịch sử đáng tin cậy nhằm giúp tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Được biết, Chủ biên Bùi Văn Vương và các cộng sự của ông đã phải mất 10 năm sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn cuốn sách Tuyển tập Địa lý Việt Nam.


Nguồn: VIT, 12/03/2010.

Print Print E-mail Print