Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc mua động cơ D-30KP2 cho Y-20

VietnamDefence - Liên hiệp NPO Saturn đã ký hợp đồng bán 224 động cơ D-30KP2 cho Trung Quốc.

D-30KP2
Trên máy chủ của trang mạng tiết lộ thông tin công ty (e-disclosure.ru) có công bố thông tin về các quyết định của cuộc họp cổ đông ngày 24/10/2016 của Liên hiệp Saturn (thành phố Rybinsk).

Đáng quan tâm nhất trong các quyết định đó là việc nhất trí đưa các nội dung bổ sung vào các thỏa thuận giữa Saturn và hãng Rosoboronoexport theo 2 hợp đồng ký vào tháng 7/2016 cung cấp cho Trung Quốc tổng cộng 224 động cơ turbine phản lực lưỡng mạch D-30KP2 (lắp cho các máy bay vận tải Il-76/Il-78 của Nga và Y-20 của Trung Quốc) tổng trị giá 658,0896 triệu USD.

Khách hàng là Phòng Nhập khẩu vũ khí trang bị và công nghệ, Cục Hợp tác vũ khí trang bị và công nghệ thuộc Tổng cục Phát triển vũ khí trang bị của Quân ủy trung ương Trung Quốc. Động cơ đặt mua được đưa đến sân bay Thành Đô.

Rosoboronoexport ký các hợp đồng này thay cho Saturn. Hợp đồng đầu tiên đã được ký với tư cách hợp đồng № 1615611310603 ngày 18/7/2016 bổ sung cho hợp đồng № Р/015611322088 ngày 23/9/2011 và quyd dịnh cung cấp 54 động cơ D-30KP2 trị giá 158,6466 triệu USD. Tiến độ giao hàng là: Quý 3/2017 - 10 chiếc; quý 1/2018 - 12 chiếc; quý 2/2019 - 12 chiếc; quý 2/2020– 12 chiếc; quý 4.2020 - 8 chiếc.

Hợp đồng thứ hai № 1615611310369 cũng ký ngày 18/7/2016 bổ sung cũng cho hợp đồng № Р/015611322088 ngày 23/9/2011 và quy định cung cấp 170 động cơ D-30KP2 trị giá 499,443 triệu USD. Tiến độ giao hàng là: Quý 1/2017 - 10 chiếc; quý 2/2017 - 11 chiếc; quý 4/2017 - 23 chiếc; quý 2/2018 - 14 chiếc; quý 3/2018 - 12 chiếc; quý 4/2018 - 14 chiếc; quý 1/2019 - 11 chiếc; quý 3/2019 - 13 chiếc; quý 4/2019 - 24 chiếc; quý 2/2020 - 13 chiếc; quý 3/2020 - 12 chiếc; quý 4.2020 - 13 chiếc.

Trước đó, theo hợp đồng tháng 2/2009, trong giai đoạn 2009-2011, Nga đã bàn giao cho Trung Quốc 55 động cơ D-30KP2 do Saturn sản xuất.

Sau đó, Rosoboronoexport đã ký hợp đồng kể trên ngày 23/9/2011 để cung cấp thêm cho Trung Quốc 184 động cơ D-30KP2 do Saturn sản xuất và được thực hiện vào cuối năm 2015. Như vậy, tổng số động cơ D-30KP2 mà Trung Quốc mua hiện đã lên tới 463 chiếc.

Liên quan đến các hợp đồng tháng 7/2016, thì có thể phỏng đoán rằng, các động cơ D-30KP2 mua theo hợp đồng 54 chiếc là dùng để thay thế cho các động cơ loại này trên các máy bay Il-76 và Il-78 mà không quân Trung Quốc đang sử dụng. Các động cơ theo hợp đồng 170 chiếc dự đoán dùng để lắp cho các máy bay vận tải quân sự mới Y-20 mà Trung Quốc dự định sản xuất.

Nguồn: bmpd, 28.10.2016.

Print Print E-mail Print