Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch Bình Giã (2.12.1964-3.1.1965)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của QGPMN VN ở khu vực Bình Giã-Đức Thạnh-Đường 2 (Đông Sài Gòn 70 km) thuộc địa bàn các tỉnh Bà Rịa, Long Khánh (nay là t. Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai) và 2 huyện phía Nam Bình Thuận.

Mục đích: Diệt một bộ phận sinh lực, phá kế hoạch bình định trọng điểm của chính quyền Sài Gòn, hỗ trợ phong trào đấu tranh du kích, mở rộng vùng căn cứ. Lực lượng sử dụng: 2 trung đoàn bộ binh (761 và 762), 4 tiểu đoàn pháo của bộ đội chủ lực Miền, 2 tiểu đoàn (800 và 500) của Quân khu 7, Tiểu đoàn 186 của Quân khu 6 và LLVT địa phương.

Diễn biến:

  • Đợt 1 (2-17.12.1964) tiến công ấp chiến lược Bình Giã và một số cứ điểm để khơi ngòi, đánh bại cuộc hành quân “Bình Tuy 33” của quân Sài Gòn đến giải toả, diệt gọn Chi đoàn thiết giáp 3.
  • Đợt 2 (27.12.1964-3.1.1965) tập trung toàn bộ lực lượng, cài thế, kéo địch đến để đánh những trận quyết định bằng các hình thức tập kích, phục kích, đánh quân đổ bộ đường không.

Kết quả loại khỏi chiến đấu trên 1.700 (có hàng chục cố vấn Mỹ), bắt gần 300 địch, trong đó diệt gọn Tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến 4, Tiểu đoàn biệt động quân 33 và một chi đoàn xe cơ giới M113 (thuộc Thiết đoàn 1), đánh thiệt hại 3 tiểu đoàn khác và nhiều đại đội, bắn rơi, phá hỏng 56 máy bay, (chủ yếu là máy bay trực thăng), phá huỷ 45 xe quân sự (phần lớn là xe M113, trong đó có 2 xe tăng M41), thu hơn 1.000 súng các loại và gần 100 máy thông tin.

Chiến dịch Bình Giã đánh bại chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận, làm tan rã hầu hết lực lượng dân vệ trên đường 2 và h. Hoài Đức, phá vỡ nhiều ấp chiến lược, giải phóng Phò Trì ven biển Hàm Tân, đảm bảo căn cứ tiếp nhận vũ khí của miền Bắc bằng đường biển, mở rộng căn cứ tỉnh Bình Thuận. Là chiến dịch đầu tiên tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực Miền, phối hợp với bộ đội chủ lực khu và LLVT địa phương. Trong chiến dịch, bộ đội ta đã vận dụng linh hoạt phương pháp tác chiến chiến dịch, phát huy sức mạnh của ba thứ quân, thực hiện tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn, từng chi đoàn thiết giáp,… để lại nhiều kinh nghiệm quý cho các chiến dịch tiếp sau, trong giai đoạn đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. (MH161).

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print