Vietnamdefence.com

 

Nga cải tổ cơ cấu quân đội

VietnamDefence - Các bộ tư lệnh trung ương của các quân chủng Không quân, Hải quân và Lục quân Nga sẽ vẫn tồn tại, song một số chức năng của chúng sẽ được chuyển cho các các bộ tư lệnh chiến lược liên hợp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết hôm 8.9.2010.

Điều đó sẽ giúp hợp lý hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội, ông Serdyukov nói.

“Hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội sẽ có tối đa 3 cấp. Hệ thống cũ của chúng ta có đến 16 cấp,  một chuyện không thể tưởng tượng được. Nay thì các chức năng của chúng sẽ được xác định rõ ràng và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về đơn vị của mình”, ông bộ trưởng nói và cho biết thêm việc hợp lý hóa đội ngũ nhân sự của bộ máy chỉ huy trung ương sẽ vẫn tiếp tục.

“Một số đơn vị nhỏ sẽ được giảm quy mô còn một số thì trái lại được mở rộng”, ông Serdyukov nói.
Theo kế hoạch cải cách quân khu, số lượng quân khu của Nga sẽ giảm từ 6 xuống còn 4 vào ngày 1.12.2010 và được cải tổ thành các bộ tư lệnh chiến lược-chiến thuật.

  • Nguồn: RIAN, 8.9.2010.

Print Print E-mail Print