Vietnamdefence.com

 

Các nhà khoa học đề xuất sơ đồ radar lượng tử

VietnamDefence - Các nhà vật lý của Đại học tổng hợp Rochester đã đề xuất sơ đồ chế tạo loại radar mà tín hiệu của nó không thể bí mật chặn thu và làm giả.

Hình ảnh bóng thu được bởi radar. Hình ảnh từ bài báo của Mehul Malik Omar S. Magana-Loaiza, Robert W. Boyd
Bản in trước khi xuất bản của bài báo trên đã được đăng tại kho lưu trữ trên mạng của Đại học Cornell, còn nội dung ngắn gọn của nó được blog Technology Review trích dẫn.

Nguyên lý hoạt động của radar này giống như nguyên lý trao đổi khóa lượng tử. Khi trao đổi khóa lượng tử, các đặc tính lượng tử của các photon được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của thông tin từ một nguồn đến người nhận (thường được gọi tương ứng là Alice và Bob, còn kẻ ác ý tìm cách chặn thu thông điệp của họ được gọi là Eve).

Thông tin mà Alice chuyển cho Bob thường được mã hóa bằng việc phân cực hóa các photon đơn nhất hay các nhóm nhỏ của chúng. Độ tin cậy của việc truyền tin đó là ở chỗ không thể đo trạng thái của photon mà không phá hủy nó, nghĩa là mọi mưu toan chặn thu thông tin sẽ bị Bob phát hiện.

Còn với radar, Alice và Bob cùng là một người (máy phát và máy thu tia radar), còn Eve là máy bay đang mưu toan chặn thu tín hiệu radar và làm biến đổi nó để thay đổi hình dáng bề ngoài hay vị trí của mình.

Các tác giả đã cho thấy có thể khám phá chiến thuật đó của đối phương nếu như sử dụng công nghệ truyền khóa lượng tử trong hoạt động của radar. Lúc đó, ngoài bản thân dữ liệu (các hình dáng máy bay), radar còn thông báo cả mức độ tin cậy của chúng. Như vậy, có thể dễ dàng tín hiệu giả với tin hiệu thật.

Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã thực hiện trao đổi khóa lượng tử giữa một trạm mặt đất và máy bay đang chuyển động với sự trợ giúp của một laser hồng ngoại.


Nguồn: Lenta, 14.12.2012.

Print Print E-mail Print