Vietnamdefence.com

 

Hệ thống tên lửa chống tăng Malyutka-2

VietnamDefence - Malyutka-2 dùng để chống xe tăng, kể cả xe tăng được lắp giáp phản ứng nổ), xe bọc thép chở quân, hầm ngầm, hỏa điểm, mục tiêu không bọc thép, công trình phòng ngự và sinh lực.

Tên lửa Malyutka-2 là biến thể nâng cấp của tên lửa chống tăng nổi tiếng Malyutka, song có phần chiến đấu nổ lõm mới hiệu quả hơn, có tốc độ bay, khả năng xuyên giáp cao hơn, có thể sử dụng phần chiến đấu nổ mạnh.

Tên lửa Malyutka cải tiến cho phép:

- tiêu diệt hiệu quả các xe thiết giáp hiện đại;

- tác chiến chống nhiều loại mục tiêu trên chiến trường;

- sử dụng được trong nhiều điều kiện;

- duy trì được tính đơn giản trong sử dụng và độ tin cậy;

- sử dụng các bệ phóng Malyutka tiêu chuẩn;

- sử dụng các khí tài kiểm thử, mô phỏng và vận chuyển tiêu chuẩn;

- duy trì cách thức huấn luyện bộ đội như cũ;

- không đòi hỏi loại bỏ các tên lửa Malyutka tiêu chuẩn đời cũ;

- tạo ra một hệ thống vũ khí chống tăng mang vác với hệ dẫn bán tự động.

Hệ thống Malyutka-2 có thể lắp lên bất kỳ phương tiện mang nào.
 
Tính năng kỹ-chiến thuật:

Malyutka-2M / Malyutka-2F / Malyutka-2 / Malyutka

- Cỡ đạn tên lửa, mm: 125

- Chiều dài tên lửa, mm: 880/1015* on LU / 880 / 880/1015* on LU / 871

- Trọng lượng tên lửa, kg: 13.0-13.2 / 12.5-12.7 / 12.6-12.8 / 11.2-11.4

- Khả năng xuyên giáp, mm: 720 sau giáp phản ứng nổ / - / 800 / 400-460

- Trọng lượng phần chiến đấu, kg: 4,0 / 3.5 / 3.6 / 2.6

- Tầm bắn, m: 3000 / 3000 / 3000 / 3000

- Tốc độ bay trung bình, m/s: 125 / 130 / 130 115

* Chiều dài tên lửa khi thanh dò ở đầu tên lửa được kéo ra.

  • Nguồn: KBM.

Print Print E-mail Print