Vietnamdefence.com

 

Hệ thống Ovod-ME với tên lửa Kh-59ME, Kh-59M2E

VietnamDefence - Hệ thống tên lửa Ovod-ME với tên lửa Kh-59ME dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và mặt nước, người điều khiển có thể nhìn thấy bằng mắt, trong điều kiện thời tiết bình thường.

Tên lửa Kh-59ME được trang bị hệ thống đạo hàng và tự động điều khiển, hệ dẫn lệnh truyền hình (bảo đảm độ chính xác trúng đích đến 2-3 m ở chế độ điều khiển bằng tay). Trong quá trình tên lửa đang bay, người điều khiển vũ khí có thể chuyển ngắm cho tên lửa sang một mục tiêu khác.

Hệ thống tên lửa Ovod-ME với tên lửa Kh-59M2E dùng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất và mặt nước cố định, biết trước tọa độ, người điều khiển có thể nhìn thấy bằng mắt, trong điều kiện rộng cả ngày và đêm.

Tên lửa Kh-59M2E với hệ dẫn tiếp phát lệnh của hệ thống Ovod-ME cho phép têu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất, mặt nước cố định biết trước tọa độ trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, kể cả ban đêm.

Hệ thống gồm: Tên lửa Kh-59ME và thùng treo APK-9ME.

Hãng phát triển:
ОАО GosMKB Raduga mang tên A.Ya. Bereznyak

Tính năng kỹ-chiến thuật chính:

Kh-59ME / Kh-59M2E

Tầm bắn tối đa, km: 115 / 115 với khả năng tăng lên đến 140

Dải độ cao phóng, m: 200-5000 / 200-5000 và hơn nữa

Tốc độ máy bay mang, km/h: 600-1100 / 600-1100

Độ cao bay hành trình của tên lửa, m: 7 (trên mặt biển); 50; 100; 200; 600; 1000 / 7 (trên mặt biển); 50; 100; 200; 600; 1000

Tốc độ bay hành trình, M: 0,72-0,88 / 0,72-0,88

Loại phần chiến đấu: Kiểu xuyên hoặc kiểu chùm / Kiểu xuyên hoặc kiểu chùm

Trọng lượng phần chiến đấu: kiểu xuyên (kiểu chùm), kg: 320 (280) / 320 (283)

Trọng lượng phóng, kg: 930 / đến 960

Kích thước: chiều dài x sải cánh x đường kính thân, m: 5,7 x 1,3 x 0,38 / 5,7 x 1,3 x 0,38.

  • Nguồn: ktrv.ru

Print Print E-mail Print