Vietnamdefence.com

 

Mỹ trở lại ý tưởng trang bị lò phản ứng nguyên tử cho căn cứ quân sự

VietnamDefence - Quốc hội và Bộ Quốc phòng Mỹ đã quay lại với ý tưởng trang bị cho các căn cứ quân sự những lò phản ứng nguyên tử nhỏ để bảo đảm nguồn điện độc lập cho chúng.

Sơ đồ lò phản ứng 25 MW của Hyperion Power Generation (hyperionpowergeneration.com)

Hiện nay, một số công ty đang đề xuất với quân đội Mỹ một số giải pháp, nhưng việc trang bị lò phản ứng cho tất cả các căn cứ quân sự Mỹ bằng cách nào thì chưa rõ. Hiện chưa tổ chức đấu thầu cung cấp các trạm phát điện nguyên tử nhỏ này.

Ý tưởng chế tạo lò phản ứng nguyên tử cho tất cả các căn cứ của Hải, Lục và KHông quân Mỹ được nêu ra lần đầu tiên trong thập kỷ 1980. Nó được xem là một trong những biện pháp bảo đảm sự độc lập về nguồn điện cho các căn cứ trong trường hợp bị Liên Xô tấn công nguyên tử, khi mà nhiều mạng lưới điện có thể bị phá hủy.

Trong thập niên 1990, người ta từ bỏ ý tưởng này. Hiện nay, quân đội Mỹ lại xem xét ý tưởng này, song chưa có những đề xuất cụ thể được đưa ra.

Trong khi đó, các công ty Westinghouse, Babcock, Wilcox, NuScale, Radix Power và Hyperion Power Generation đã đề xuất một số phương án lò phản ứng nguyên tử module nhỏ công suất đến 350 MW. Trong đó có các lò phản ứng nguyên tử nước nhẹ, lò phản ứng nhiệt độ cao làm mát bằng khí và lò phản ứng với chất mang nhiệt kim loại lỏng. Lò phản ứng nước nhẹ đang được xem là giải pháp thay thế ngắn hạn chủ yếu.

Một số đề xuất như lò phản ứng Radix Power cho phép quân đội Mỹ có thêm lợi ích một khi lắp đặt. Chẳng hạn, lò phản ứng nước-nước nói trên công suất 10 MW có khả năng phát điện còn có thể tạo ra nước và nhiên liệu cho các loại binh khí kỹ thuật. Nước thu được nhờ sử dụng trong quá trình tổng hợp khí CO2 trong khí quyển, còn nhiên liệu thu được là nhờ tổng hợp từ hydro và CO. Sử dụng lò phản ứng này rất có lợi chẳng hạn cho Afghanistan, nơi rất khó cung cấp nhiên liệu và nước cho binh sĩ.

Hiện nay, các lò phản ứng do các công ty nêu trên chế tạo chưa được cấp chứng chỉ của Ủy ban kiểm soát hạt nhân Mỹ. Việc có chứng chỉ là bắt buộc nếu như dùng các lò phản ứng ở các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Công ty Hyperion đã tiến hành đàm phán với Không, Hải và Lục quân Mỹ về vấn đề lò phản ứng và được trả lời là: “Lầu Năm góc cần có luận chứng kinh tế-kỹ thuật” do các quân chủng này chuẩn bị.

  • Nguồn: Aviation Week, 16.3.11; Lenta, 17.3.11.

 

Print Print E-mail Print