Vietnamdefence.com

 

Kính 3 chiều cho lính Mỹ

VietnamDefence - Khí tài do Bộ Quốc phòng Mỹ chế tạo để gắn vào mũ trận cho phép nhìn thấy hình ảnh 3 chiều được truyền từ các camera số, cũng như đánh dấu các mục tiêu.

Noah Shachtman / Wired

SCENICC (Soldier Centric Imaging via Computational Cameras effort) là dự án do Cục các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến DARPA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đệ trình.

SCENICC là khí tài hai mắt kính giúp nhìn thấy không gian 360 độ với vùng bao quát khoảng 1 km. Khí tài nay cũng có chế độ zoom nhanh có độ khuếch đại 10 lần. Ngoài ta, nó còn có hệ thống chỉ thị mục tiêu, nhận dạng và đánh dấu các mục tiêu (kể cả đánh dấu cácmối đe dọa), bám theo đường bay các quả đạn và các tính năng khác.

Khí tài này chỉ nặng 700 g, có thể hoạt động liên tục trong vòng “hơn 24 giờ một chút trong điều kiện bình thường”. Chưa rõ cơ cấu điều khiển của khí tài là gì, song hiển nhiên là người lính không phải dùng đến tay để điều khiển.

Các dữ liệu cần thiết sẽ được truyền từ các khí tài tương tự khác, cũng như các phương tiện trinh sát, như máy bay không người lái. Tuy nhiên, chưa hiểu một người có thể xử lý hiệu quả đến mức nào với các luồng thông tin như thế, nhất là vào thời điểm nóng bỏng của trận đánh.

Nếu dự án thành công (có thể mất đến 4 năm), SCENICC có thể cạnh tranh với hệ thống Nett Warrior do 3 công ty Raytheon, Rockwell Collins và General Dynamics đồng thời phát triển. Nett Warrior dự kiến phát triển một tổ hợp các phương tiện kỹ thuật bố trí trên cơ thể người lính và hợp nhất các bản đồ số, máy tính và liên lạc vô tuyến điện.

Bản thân SCENICC sẽ thay thế các khí tài đàm thoại hiện đại dựa trên cơ sở các smartphone hoặc các khí tài liên lạc cơ động khác đang được Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển.

  • Nguồn: science.compulenta.ru, TW, 25.12.2010.  

Print Print E-mail Print

Các tin khác