Vietnamdefence.com

 

Hệ thống phóng tên lửa phòng không Dzhighit

VietnamDefence - Chức năng: Dùng để lắp đặt, dẫn tới mục tiêu và phóng từng quả hay phóng loạt 2 tên lửa của các hệ thống tên lửa phòng không mang vác Igla bằng 1 xạ thủ. Hệ thống phóng Dzhighit có thể hoạt động bất kể ngày đêm, sử dụng thông tin chỉ thị mục tiêu sơ bộ từ bên ngoài, nhận dạng mục tiêu địch-ta.

Hệ thống phóng Dzhighit không có đối thủ tương tự về khả năng phóng loạt tên lửa phòng không mang vác.

Khi phóng loạt, xác suất diệt mục tiêu tăng trung bình 1,5 lần.

Cấu hành các bộ phận của hệ thống thiết bị để triển khai hệ thống phóng Dzhighit có thể tùy biến theo đặc điểm cụ thể của các phương tiện mang.

Thành phần hệ thống:

- Các phương tiện hỏa lực: hệ thống phóng.

- Các phương tiện kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật dùng để:
+ kiểm tra nhanh hệ thống phóng trong điều kiện dã chiến;
+ tiến hành các kiểm tra định kỳ và chẩn đoán hệ thống phóng cùng trang thiết bị kiểm thử tiêu chuẩn cho các hệ thống Igla.

- các phương tiện huấn luyện: việc huấn luyện bộ đội được tiến hành bằng các phương tiện huấn luyện tiêu chuẩn cho các hệ thống Igla

- các thiết bị bổ trợ của hệ thống phóng

Hệ thống phóng có thể được trang bị:

- khí tài bảo đảm nhận thông tin chỉ thị mục tiêu sơ bộ từ chỉ huy cấp trên;

- máy ngắm quang học với các kênh ngày và đêm;

- máy hỏi vô tuyến của hệ thống nhận dạng Мк-ХА, Мк-ХII;

- thiết bị cho phép lắp đặt hệ thống phóng trên thùng xe ô tô.
 
Tính năng kỹ-chiến thuật:

Số lượng tên lửa trên hệ thống phóng: 2

Phương thức phóng: phóng loạt, phóng từng quả

Chế độ phóng: tự động hoặc điều khiển bằng tay

Sector bắn:
- theo phương vị: 360 độ
- theo góc tà: từ -15 độ đến +60 độ

Kích thước ở tư thế chiến đấu lắp sẵn các tên lửa, mm: 2180 х 1546 х 1304

Kích thước ở tư thế thu gọn lắp sẵn các tên lửa, mm: 2200 х 1304 х 760

Trọng lượng hệ thống phóng không có các tên lửa: 128 kg

Thời gian triển khai tại trận địa bắn, phút: 3.

Thời gian nạp lại tên lửa, phút: 2.

Khẩu đội, người: 1

Hệ thống phóng được tháo rời thành 3 phần để mang vác cơ động.

  • Nguồn: KBM.

Print Print E-mail Print