Vietnamdefence.com

 

‘Đại pháo’ tấn công DDoS của Trung Quốc

VietnamDefence - Trung Quốc đã chế tạo công cụ mới để thực hiện các cuộc tấn công mạng kiểu DDoS mà các chuyên gia đặt biệt danh là “Đại pháo” (Great Gun) cho tương ứng với hệ thống tường lửa “Great Firewall of China” của Trung Quốc.

Các chuyên gia của Đại học Tổng hợp California ở Berkeley và Đại học Tổng hợp Toronto đã công bố thông tin về vũ khí tấn công mạng mới của Trung Quốc.

Nguyên lý hoạt động của “Đại pháo” dựa trên việc chặn luồng thông tin từ các site Trung Quốc và chuyển hướng nó đến các mục tiêu nhất định.
“Đại pháo” sẽ mở rộng khả năng kiểm soát thông tin trên cấp độ nhà nước. Các chuyên gia cho rằng, công cụ mới đã được sử dụng khi tấn công vào các site GreatFire.org và GitHub.

Tổ chức Great Fire chuyên chống đối việc kiểm duyệt ở Trung Quốc và lưu trữ các tài liệu của mình tại các địa chỉ này. Great Fire cũng chứa các “trang gương” (nhân bản) cho phép người dùng Internet né tránh cơ chế kiểm duyệt nhà nước của Trung Quốc và truy cập vào các trang báo chí phương Tây bị cấm.

“Vạn lý tường lửa” (Great Firewall of China) là hệ thống lọc nội dung Internet ở Trung Quốc. Dự án bắt đầu được phát triển vào năm 1998 và được đưa vào hoạt động trên toàn quốc vào năm 2003. Hệ thống tường lửa này là hệ thống các máy chủ trên kênh Internet giữa các nhà cung cấp dịch vụ và các mạng truyền thông tin quốc tế và dùng để lọc thông tin.


Nguồn: vz.ru, 11.4.2015

Print Print E-mail Print