Vietnamdefence.com

 

Bộ đội tên lửa chiến lược Nga chuẩn bị giao chiến với hacker

VietnamDefence - Bộ đội tên lửa chiến lược Nga (RVSN) sẽ thành lập các đơn vị đặc biệt chống tin tặc.


Các đơn vị này sẽ có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công máy tính, bảo đảm an toàn thông tin cho RVSN.

RVSN cần thành lập các đơn vị mới này vì binh chủng này đang chuyển sang công nghệ số điều khiển vũ khí. Các cuộc tấn công tin tặc không chỉ có thể phá vỡ sự phối hợp của các đơn vị trong RVSN mà còn gây hỗn loạn trong công tác huấn luyện bộ đội.

Các đơn vị mới có tên là SOPKA và được trang bị các phần mềm và các hệ thống phát hiện các cuộc tấn công máy tính hiện đại nhất.

Hiện nay, RVSN đang tiến hành tuyển chọn các sĩ quan trình độ cao để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

Nguồn: Aif, 16.10.2014.

Print Print E-mail Print

Các tin khác