In bài này
Sắc đẹp chết người: Nữ binh Bộ đội Đổ bộ đường không Nga
Thứ Tư, 09/03/2016 - 8:41 PM
Chớ đánh giá thấp những nữ binh Nga duyên dáng chết người.
Chung lưng đấu cật (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)
Một nữ học viên tiến trước một xe bọc thép hỗ trợ chạy ầm ầm phía sau (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Thật khó thoát khỏi ánh mắt cảnh giác của một tay súng bắn tỉa (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Nghỉ ngơi giây lát (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Một nữ học viên dù đang gấp dù (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Nữ học viên Trường Đổ bộ đường không Ryazan (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Nữ học viên của Trường Đổ bộ đường không Ryazan ôm súng bắn tỉa (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Cận chiến là phần không thể thiếu trong hoạt động huấn luyện của lính dù (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Nữ học viên của Trường Đổ bộ đường không Ryazan (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Đùa nghịch sau một ngày huấn luyện chiến đấu mệt mỏi (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

Chiến binh trên lưng ngựa

Nữ học viên nữ của Trường Đổ bộ đường không Ryazan (Igor Rudenko / Bộ Quốc phòng Nga)

VLC