In bài này
Lễ khởi đóng 2 tàu Gepard-3.9 của Hải quân Việt Nam
Thứ Sáu, 27/09/2013 - 8:44 PM
Ngày 24/9/2013, tại Nhà máy mang tên A.M. Gorky ở Zelenodolsk (nằm trong công ty cổ phần Ak Bars) đã diễn ra lễ khởi đóng trọng thể 2 tàu frigate cải tiến lớp Gepard-3.9 (Projekt 11661K) do công ty “Viện thiết kế-thử nghiệm Zelenodolsk” (ZPKB) thiết kế cho Hải quân Việt Nam.
Hai tàu mang số hiệu nhà máy 956 và 957) được đóng theo hiệp định liên chính phủ trị giá gần 700 triệu USD, ký ngày 17/10/2012. Hợp đồng nhà nước giữa Rosoboronoexport và Nhà máy mang tên A.M. Gorky ở Zelenodolsk đóng các tàu chiến này được ký ngày 15/2/2013.

Những khác biệt chính của cặp tàu này so với cặp tàu trước đó là có vũ khí chống ngầm và hệ thống động lực hiện đại hơn, có tính năng cao hơn.

Lễ khởi đóng trọng thể 2 tàu frigate cải tiến lớp Gepard-3.9  (Projekt 11661K) tại Nhà máy A.M. Gorky ở Zelenodolsk, với sự tham gia của Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Zelenodolsk, ngày 24/9/2013


VNH