In bài này
Vũ khí gián điệp Trung Quốc
Thứ Hai, 07/01/2013 - 10:58 PM
Mới đây, trên site bbs.huanqiu.com có giới thiệu một loạt ảnh vũ khí của gián điệp Trung Quốc.
Đó là các loại súng bút, súng chìa khóa, súng ô, súng đồng hồ, súng bật lửa...


VP