Vietnamdefence.com

 

B-52 ‘thọ’ đến năm 2040

VietnamDefence - Lầu Năm góc dự định thông qua các chương trình hiện đại hóa duy trì trong biên chế các máy bay ném bom chiến lược B-52 đến năm 2040.

Việc nâng cấp sẽ được tiến hành đối với 76 máy bay vốn được sử dụng đã 50 năm nay. B-52 được trang bị tên lửa hành trình vẫn sẽ làm nhiệm vụ tấn công hạt nhân.

Các máy bay sẽ được lắp đặt các thiết bị điện tử cải tiến. Một loại tên lửa hành trình mới đang được phát triển và dự định đưa vào sản xuất vào giữa những năm 2020.

Theo Tư lệnh Bộ chỉ huy Tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, trung tướng James Kowalski, vỏ máy bay B-52 rất vững chắc và tin cậy, ngoài ra, Lầu Năm góc còn nhiều động cơ dự phóng cho B-52. Theo viên tướng này, B-52 vào năm 2016-2018 sẽ được trang bị hệ thống radar mới. Radar của B-52 được nâng cấp gần nhất trong thập kỷ 1980.

Ngoài B-52, nằm trong bộ ba hạt nhân của Mỹ còn có 20 máy bay ném bom B-2 tàng hình tiên tiến với đơn giá 2 tỷ USD/chiếc. Dự kiến, B-2 sẽ được sử dụng đến năm 2057-2058.

  • Nguồn: VPKN, 5.10.11.

Print Print E-mail Print