Vietnamdefence.com

 

Ukraine cải tổ tất cả các cơ quan tình báo

VietnamDefence - Chính quyền Ukraine đã thông báo về việc soạn thảo Chương trình Tình báo quốc gia, trong khuôn khổ của nó, tất cả các cơ quan tình báo Ukraine sẽ được cải tổ, Chủ tịch Ủy ban về các vân đề tình báo trực thuộc Tổng thống Ukraine, ông Igor Smeshko cho hay.

Igor Smeshko (Mikhail Markiv/Pool/Kommersant)
Theo ông Smeshko, “Chương trình Tình báo quốc gia là văn kiện có độ mật cao nhất”, bởi vậy, ông không thể nói rõ “ai sẽ được xác định trong chương trình này là kẻ thù số 1”.

“Về thực chất… Ukraine đang tiến hành chiến tranh. Một phần đáng kể lãnh thổ của chúng ta bị một nước láng giềng chiếm đóng. Không vượt ra ngoài khuôn khổ của luật bí mật nhà nước, tôi có thể nói: đó không phải là Ukraine xác định ai là kẻ thù chính của mình, hay như người ta nói trong tình báo, ai đã trở thành địch thủ chiến lược của chúng ta, nước nào đang là mối đe dọa an ninh quốc gia”, ông giải thích.

Ông Smeshko nói rằng, Ủy ban về tình báo do Tổng thống Petro Poroshenko thành lập vaog ngày 8/10 “đó là kết quả phân tích kinh nghiệm thế giới”. “Ví dụ, ở Mỹ đang có 17 cơ quan tình báo khác nhau, nhưng hoạt động của chúng được điều phối và phân tích bởi một bộ máy duy nhất là Giám đốc Tình báo trung ương”.

Theo ông Smeshko, tham gia Ủy ban sẽ có Cục Tình báo đối ngoại, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo của Cơ quan Biên phòng quốc gia, Cơ quan tình báo tội phạm của Tổng cục Phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ, Cục Giám sát tài chính, Cục Nghiệp vụ của Cơ quan Tài chính nhà nước. “Ngoài ra, rõ ràng là trong ủy ban cần có sự tham gia của trợ lý an ninh quốc gia của tổng thống, một thứ trưởng ngoại giao”, ông Smeshko nói thêm.

“Ủy ban, theo luật của Ukraine, có nhiệm vụ trợ giúp tổng thống thực hiện việc kiểm soát, phân tích, điều phối và hoạch định hoạt động cử các tổ chức tình báo”, ông Smeshko nói.

Trả lời câu hỏi về việc Chương trình Tình báo quốc gia có trù định việc cải tổ các cơ quan tình báo không, vị chủ tịch Ủy ban nói: “Đó là một quá trình tự nhiên. Điều chủ yếu trong tình báo là các phẩm chất con người. Hiện nay, nhiều tình báo viên chuyên nghiệp mà trong những trước đã không được sử dụng và không muốn tham gia vào nạn tham nhũng đang sẵn sàng từ tình cảm yêu nước bỏ một công việc tốt để trở lại phụng sự quốc gia”.

Ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông qua việc thành lập Ủy ban về các vấn đề tình báo với trọng trách chuẩn bị các đề xuất nhằm kiểm soát hoạt động của các cơ quan tình báo. Cố vấn tổng thống, ông Igor Smeshko đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban. Ủy ban này là một đơn vị thuộc bộ máy Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine.

Nguồn: Lenta, 18.10.2014.

Print Print E-mail Print