Vietnamdefence.com

Muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh

Nhật Bản trù tính cải cách Lực lượng Phòng vệ, quyết khôi phục địa vị đại cường quân sự.

Print Print Share on Zing Me Print Print Print Chia sẻ bài này lên Yahoo Messenger E-mail Print